Tủ Đông Kangaroo Dàn Đồng KG1009C1 1 Ngăn 2 Cánh 1000 Lít

Danh mục: