Tủ Đông Denver Mặt Kính Cong 780 Lít AS 1280K 1 Ngăn Đông

Danh mục: