Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 9000Btu RTV9(H)‑BF‑A/RCV9(H)‑BF‑A Gas R410a