Điều Hòa Mitsubishi 9000Btu 1 Chiều Inverter SRK10YXP-W5