Điều Hòa Mitsubishi 18000Btu 1 Chiều Inverter SRK/SRC18YYP-W5