Điều Hòa Mitsubishi 12000Btu 1 Chiều Inverter SRK13YXP-W5