Điều Hòa Mitsubishi 10000Btu 1 Chiều Inverter SRK10YYP-W5